Program edukacji seksualnej w Gdańsku nie przyciągnął oczekiwanej uwagi pomimo intensywnej promocji

Mimo znacznych starań, aby zainteresować gdańską społeczność lewicowym programem edukacyjnym skupiającym się na tematyce seksualnej i sprawach LGBT, inicjatywa ta nie zdobyła znacznej popularności. Jak wynika z informacji, tylko 43 uczniów wzięło udział w szkoleniach z tego zakresu w ciągu ostatnich 14 miesięcy, które były częścią projektu Zdrovve Love. Nawet radni miasta o liberalnych poglądach przyznają, że rezultat ten jest daleki od oczekiwanej skali sukcesu.

Raporty Radia Gdańsk wskazują, że przez miniony rok i dwa miesiące program edukacyjny o profilu lewicowym, koncentrujący się na kwestiach seksualnych, nie zyskał dużego poparcia mimo intensywnej kampanii promocyjnej oraz wsparcia ze strony lokalnych władz. Tylko 43 uczniów szkół gdańskich zdecydowało się na uczestnictwo w szkoleniach. Co więcej, brak zainteresowania ze strony młodzieży był tak duży, że organizatorzy nie prowadzili żadnych zajęć od ostatnich ośmiu miesięcy.

Program edukacji seksualnej o lewicowych założeniach działa w Gdańsku od kilku lat. W grudniu 2022 roku władze miejskie zdecydowały się na jego modernizację. Program zakładał prowadzenie zajęć, które miały na celu wprowadzenie tematów seksualnych, promowanie stosowania antykoncepcji wśród młodzieży oraz propagowanie ideologii LGBT. Zajęcia były skierowane do uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.