Rozliczenie z przeszłością: Kontrowersje wokół sprzedaży terenu Forum Gdańsk

Kacper Płażyński, posiadający mandat posła na Sejm RP, wraz z Przemysławem Majewskim i Andrzejem Skibą – radnymi miasta Gdańska, wydobyli na światło dzienne kwestie, które mogą stać się drażliwe dla lokalnych władz. Chodzi o transakcję sprzedaży nieruchomości, na której obecnie znajduje się Forum Gdańsk.

Powstałe pytanie brzmi: czy w wyniku sprzedaży terenu pod Forum Gdańsk, miasto poniosło stratę na poziomie 190 milionów złotych? Zgodnie z ekspertyzą, wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę Forum Gdańsk została oszacowana na 114 milionów złotych. Ekspertka odpowiedzialna za wycenę działki, porównywała ją z „podobnymi” nieruchomościami nie tylko z Gdańska, ale także z miejsc takich jak Gdynia czy Sopot. Jako wynik tego porównania, maksymalna cena za metr kwadratowy działki wyniosła 3694,46 zł. Co interesujące, powierzchnie działek użyte do porównań różniły się od siebie aż o około 4000 metrów kwadratowych.

Jak zauważył Kacper Płażyński: „Biegła zestawiając trzy różne nieruchomości doszła do kwoty 3694,46 zł/m2. Po przeliczeniu tej ceny na całkowitą powierzchnię działki wynoszącą 30852 m2, otrzymujemy ostateczną wartość 114 milionów złotych.”

Przemysław Majewski zastanawiał się nad metodologią pracy biegłej: „Jak doszło do przygotowania wskaźników stosowanych do wyliczenia finalnej wartości działki?”- pytał retorycznie. Majewski kontynuował: „Biegła w swojej analizie skupiła się na najdroższej i najtańszej nieruchomości w Sopocie. Różnica między ich cenami została uznana za cenę rynkową – 3739 zł/m2. To bardzo zbliżona kwota do tej ustalonej dla sprzedaży działki pod Forum Gdańsk.”