Reperkusje za nielegalne wystawanie węży na terenie Gdańska

Dwóch tunezyjskich obywateli, mających 39 i 41 lat, zostanie pociągniętych do odpowiedzialności za niezgodne z prawem eksponowanie węży na obszarze Głównego Miasta w Gdańsku. Policja podjęła działania po otrzymaniu zgłoszenia od operatora monitoringu miejskiego pracującego dla Straży Miejskiej. Jeden z dwóch oskarżonych o wykroczenia został ukarany mandatem, natomiast drugi stawi się przed sądem, aby odpowiedzieć za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Współpracująca z innymi jednostkami i instytucjami policja zapowiedziała kontynuowanie działań mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób prezentujących pokazy ze zwierzętami.

Po otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców i informacji medialnych dotyczących wystawiania zwierząt na pokazach w okolicach Głównego Miasta, 3 sierpnia w biurze Straży Miejskiej odbyło się spotkanie reprezentantów różnych instytucji. Spotkanie miało na celu opracowanie procedur, które pozwolą na skuteczne eliminowanie z miejskich przestrzeni wystawiania zwierząt na pokazy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, dyrektor gdańskiego ZOO, delegaci Urzędu Miejskiego w Gdańsku z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielni, a także prezes fundacji zajmującej się ochroną i pomocą dla zwierząt.