Relikty Westerplatte: odkrycia archeologiczne z 10. etapu badań

Archeolodzy działający na półwyspie Westerplatte w Gdańsku odsłonili rezultaty ich działań podczas prezentacji w Muzeum II Wojny Światowej. 10. etap badań, który właśnie zakończyli, przyniósł fascynujące odkrycia, takie jak willa podoficerska, szczątki Mikołajewa oraz ponad 3,7 tysiąca artefaktów.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor Grzegorz Berendt podkreślił, że to nie jest początek badań tych terenów. Eksploracja Westerplatte została zapoczątkowana na wiosnę 2016 roku. Profesor Berendt wyjaśnił cel tych badań: „Naszym zamiarem jest przekopanie i przebadanie całego dostępnego terenu na Westerplatte podczas trwania inwestycji tak, abyśmy jako zespół muzealny i archeologiczny mogli stwierdzić, że wykonaliśmy wszystko co możliwe.”

Na czele Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej stoi Filip Kuczma. Wyjaśnił on, że najnowszy etap badań zaowocował odnalezieniem około 3,7 tysiąca artefaktów. Spośród tych znalezisk, około 2 tysiące zostały uznane za wartościowe przez zespół historyków i archeologów.