Rekordowy wzrost liczby zgłoszeń na studia – Politechnika Gdańska ponownie na szczycie

W tegorocznej rekrutacji na studia odnotowano znaczący wzrost liczby kandydatów. W porównaniu do poprzedniego roku, zainteresowanie wyższym wykształceniem wzrosło o ponad 3 tysiące zgłoszeń.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w roku akademickim 2023/24 blisko 442 tysiące nowych studentów rozpoczęło naukę na studiach I i II stopnia. Specjalności techniczne okazały się najbardziej pożądane, a uczelnie tego typu zebrały najwięcej zgłoszeń. W czołówce najchętniej wybieranych uczelni znalazły się Politechniki: Gdańska (8 kandydatów na miejsce), Poznańska (7,1 kandydata na miejsce) oraz Warszawska (7 kandydatów na miejsce). Jednak nie tylko politechniki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na liście popularnych uczelni znalazły się także Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oraz krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

Politechnika Gdańska po rocznej przerwie ponownie wróciła na pierwszą pozycję, zyskując 7% więcej kandydatów niż w poprzednim roku akademickim. W roku 2022/23 na każde miejsce na tej uczelni przypadało 6,9 kandydata, co dawało jej drugie miejsce, zaraz po Politechnice Warszawskiej (7,9). Również w porównaniu do ubiegłego roku, gdańska uczelnia odnotowała wzrost liczby zgłoszeń o 15 procent.