Gotowość Gdańska na nadejście zimy

Miasto Gdańsk wykazuje pełną gotowość na zapewnienie mieszkańcom komfortu mimo nadchodzącej zimy. W tym celu przygotowano przemyślany plan, który obejmuje 125 maszyn specjalistycznych przeznaczonych do utrzymania zimowego, gromadzenie setek ton kruszywa oraz produktów chemicznych, stałe dyżury ekip utrzymania czystości oraz zarezerwowane fundusze na poziomie ponad 24 milionów złotych. Wszystko to ma na celu minimalizację negatywnych skutków zimy.

Jak informuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska, kwestie te dotyczą niemal 1000 kilometrów dróg, ponad 80 kilometrów tras rowerowych, przystanków autobusowych i niektórych chodników, które są w zarządzie gminy Gdańska. Zwraca uwagę, że w poprzednim roku na te cele wydano prawie 25 milionów złotych. Dodatkowo zaznacza, że na ten rok pozostało jeszcze 9 milionów złotych do wykorzystania, a na kolejny rok zabezpieczono fundusze w kwocie kolejnych 25 milionów.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania potrzeby odśnieżenia określonych ulic czy chodników, co jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu ruchu podczas zimowych miesięcy.