Radni PiS domagają się wyjaśnień dotyczących opóźnień w systemie Fala

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta postanowili zażądać wyjaśnień oraz konsekwencji dla spółki InnoBaltica, odpowiedzialnej za realizację projektu systemu Fala. Niedawno przekazano informacje o kolejnym opóźnieniu startu tego przedsięwzięcia, a dokładna data jego uruchomienia pozostaje nieznana. W związku z powyższym, podczas najbliższej sesji absolutoryjnej Rady Miasta, radni z ramienia PiS zamierzają uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

System Fala ponownie boryka się z problemami terminowego wprowadzenia. W związku z tym, radni Prawa i Sprawiedliwości stają przed wyzwaniem uzyskania odpowiedzi na istotne pytania dotyczące tego projektu. Kwestie, na które chcieliby poznać odpowiedzi obejmują m.in. moment uruchomienia Falii, ewentualne dodatkowe koszty związane z opóźnieniami oraz sposób wdrożenia systemu.

Wskazane przez radnych zagadnienia związane są głównie z kłopotami napotkanymi przez spółkę InnoBaltica w trakcie realizacji projektu. Wykonawca systemu, firma Asseco Data Systems (ADS), napotkał problemy, które wpłynęły na przesunięcie terminu wprowadzenia Fali. Wśród nich wymienia się trudności związane z instalacją urządzeń na stacjach i przystankach kolejowych. Radni PiS oczekują wyjaśnień i odpowiedzi na swoje pytania podczas najbliższej sesji absolutoryjnej Rady Miasta.