Przyszłość rewitalizacji Biskupiej Górki: Czy miasto będzie zmuszone do ukończenia inwestycji ze środków własnych?

W kontekście trwającej rewitalizacji Biskupiej Górki wciąż pojawiają się pytania o przyszłość tego projektu. Bardzo prawdopodobne jest, że wykorzystane zostaną środki finansowe miasta Gdańsk, aby dokończyć tę kosztowną inwestycję. Podczas gdy uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ulegają ciągłemu przedłużaniu, Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska sugeruje, że to właśnie z tego powodu może być konieczne zakończenie prac przy użyciu budżetu miasta.

Ta wieloaspektowa inwestycja, której wartość szacowana jest na blisko 60 milionów złotych, może zatem wymagać zasilenia ze środków własnych Miasta Gdańska. Wątpliwości dotyczące źródeł finansowania projektu są istotnym elementem dalszych rozmów i decyzji w sprawie rewitalizacji Biskupiej Górki.

Wszystkie te rozważania prowadzą do kolejnego ważnego pytania – co stanie się z mieszkańcami, którzy wcześniej zamieszkiwali tereny Biskupiej Górki? Do tej pory tylko dwie rodziny zdecydowały się na powrót do swoich domów po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. Kwestia ta stanowi dodatkowy aspekt do rozważenia w kontekście dalszej realizacji tego ambitnego projektu.