Przełomowa zmiana w infrastrukturze Gdańska: naziemne przejście dla pieszych przy dworcu Gdańsk Główny

Znamienne zmiany są w drodze dla mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych poruszających się pieszo w centralnej części miasta. Właśnie ogłoszono, że planowane jest nowe naziemne przejście dla pieszych w strategicznym punkcie – przy dworcu Gdańsk Główny. To doniesienie pochodzi od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która niedawno podpisała umowę na ten projekt.

Nowe rozwiązanie przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Będzie to przejście naziemne, które zostanie połączone z przystankiem tramwajowym, co znacznie ułatwi mieszkańcom poruszanie się przez miasto. Przed wprowadzeniem tego przejścia, piesi byli zmuszeni do pokonywania dłuższego dystansu, aby przejść na drugą stronę ulicy. Wprowadzenie tej innowacji stanowi zatem istotną zmianę w dotychczasowej infrastrukturze miejskiej, w której to zwykle kierowcy byli uprzywilejowani.

Jednak nowe naziemne przejście dla pieszych to więcej niż tylko dodatkowe pasy dla przechodniów. Projekt obejmuje również przystosowanie przejazdu dla rowerzystów, stworzenie miejsc postojowych typu kiss&ride przy samym dworcu, wydłużenie peronów tramwajowych oraz umożliwienie dostępu do przystanków od strony nowego przejścia. Celem projektu jest minimalizacja potrzeby przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej – zgodnie z informacjami przekazanymi przez DRMG.

Realizację tej zmiany będzie prowadzić Grupa Flize Gres, a koszt projektu wyniesie 12 mln zł. Planowany termin ukończenia prac to koniec bieżącego roku, a pełne uruchomienie przejścia dla pieszych ma nastąpić w styczniu 2025 r., po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych. Zanim jednak rozpoczną się prace budowlane, wykonawca ma zamiar opracować plan tymczasowej organizacji ruchu, tak aby nie zakłócić całkowicie funkcjonowania tej części miasta.