Przedszkolaki uczą się o prawach dziecka

Czwartek, 18 listopada był ważnym dniem dla przedszkolaków z Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5. Gościły one bowiem zastępczyni prezydent Gdańska ds rozwoju społecznego i równego traktowania, panią Monikę Chabior. Dzieciaki dowiedziały się o prawach dziecka i brały czynny udział w debacie. Spotkanie odbyło się jako przygotowanie do Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, które przypada 20 listopada.

Debata na temat praw dziecka oraz poważne pytania

Gośćmi „Piąteczki” oprócz Moniki Chabior byli również wiceprezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy Piotr Szeląg, a także przedstawicielka Rady Rodziców Paulina Gliszczyńska. Delegację przywitała dyrektor placówki Kamila Król wraz z Radą Dzieci. Rada Dzieci w „Piąteczce” to wybrana w demokratycznych wyborach delegacja. Każda grupa co roku wybiera swojego reprezentanta, wybrane osoby przedstawiają głos dzieci. Dzięki temu najmłodsi uczą się podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności. Jest to niezwykły sposób wprowadzania wychowania obywatelskiego oraz pokazania, że głos człowieka liczy się już od najmłodszych lat życia.

Ważną częścią spotkania była debata, której tematem były prawa dziecka. Przedstawiciele przedszkolaków przedstawili swoje spojrzenie na temat praw dziecka: jak je rozumieją i dlaczego są tak ważne jak prawa dorosłych. Wśród ważnych praw wymienione były prawa do zabawy z kolegami i koleżankami, prawo do zabawy klockami oraz do udawania zwierzaków. Równie ważne były rozmowy o prawie do edukacji oraz życia w rodzinie. Wspólnie podjęto decyzję iż prawa dzieci są niezwykle ważne i należą się każdemu.

Po przeprowadzonej debacie oraz quizowi na temat Gdańska, dzieci miały jeszcze dodatkowe pytania do zastępczyni prezydenta miasta. Niezwykle ciekawiło dzieciaki czym właściwie zajmuje się człowiek na tak ważnym stanowisku i czy Pani Monika ma psa.

Dzień zakończył się oprowadzeniem gości po placówce przedszkolnej. Spotkania z różnymi osobami mają dużą wartość dla młodych umysłów. Oprócz poznawania nowych idei i możliwości dialogu, uczą się jak przeprowadzać dyskusję i nie bać się przemówień publicznych.