Przedsiębiorstwa w Gdańsku zaangażowane w promowanie równości i sprawiedliwości społecznej

Jednym z uniwersalnych praw człowieka jest równość, niezależnie od jego płci, wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia czy systemu wartości. To fundamentalne zasady, które są dobrze rozumiane przez gdańskie firmy. Te przedsiębiorstwa pragną podjąć świadome kroki na rzecz wspierania równości i zapewniających sprawiedliwe traktowanie wszystkich swoich klientów. Dbając o to, powołano do życia partnerski program „Gdańsk Miastem Równości”. Ten projekt reprezentuje wspólny wysiłek miejscowego biznesu oraz Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Cieszymy się, że realizacja polityki równościowej w Gdańsku rozwija się na kolejnym poziomie. Tym razem koncentrujemy się na codziennych aspektach życia obywateli naszego miasta, a mianowicie na korzystaniu z usług oferowanych przez sektor biznesowy – mówiła Monika Chabior, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania. To istotne, ponieważ sektor ten w Gdańsku jest w doskonałej kondycji.

Naszym celem jest promowanie idei sprawiedliwego biznesu, który uwzględnia kwestie równego traktowania pracowników, zrównoważonego rozwoju i problematyki klimatycznej – kontynuowała Monika Chabior. Jako reprezentanci miasta chcemy zaoferować wsparcie dla tych przedsiębiorstw, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Wierzymy, że przedstawiciele biznesu są ekspertami w swoich dziedzinach, ale również wykazują zdolność do identyfikacji barier i problemów, które mogą hamować ich rozwój. Naszym zadaniem jest usłyszeć o tych wyzwaniach i pomóc w ich przezwyciężeniu.