Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz oskarża dwie osoby w sprawie przetargu na pielęgnację zieleni

Prokuratura Rejonowa z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszcz podjęła decyzję o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia dotyczącego kontrowersyjnego przetargu. Przedmiotem przetargu była „Pielęgnacja terenów zielonych Opływu Martwej Wisły poprzez wysiedlenie i wypas owiec”. Proces ten dotyczy dwóch osób, które zostały formalnie oskarżone, jak poinformowała prokuratura.

Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku potwierdziła, że dwa podmioty obecne w procedurze przetargowej znalazły się w centrum oskarżenia prokuratury. Pierwszym z nich jest funkcjonariusz publiczny pracujący dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Ta osoba pełniła rolę członka komisji przetargowej. Druga osoba objęta oskarżeniem, to uczestnik procesu przetargowego, który finalnie wyszedł z niego jako zwycięzca procedury. Według prokuratury ta druga osoba postawiła propozycję udzielenia korzyści majątkowej członkowi komisji przetargowej jako formy rekompensaty za pełnienie jego funkcji.