Potęga polskiej gospodarki morskiej – Port Gdański i jego rola

Port Gdańsk, jako kluczowy element polskiej gospodarki morskiej, miał bardzo istotne znaczenie w roku 2021. W programie „Ludzie i Pieniądze”, Iwona Wysocka zastanawiała się nad wyzwaniami, na jakie napotkał port, jakie inwestycje były prowadzone i jakie plany są zakładane na przyszłość. W rozmowie towarzyszyli jej Piotr Bura, dyrektor Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Mateusz Kowalewski.

Bura z dumą opisywał rolę Portu Gdańsk w kontekście polskiej ekonomii, podkreślając, że port stał się europejskim hubem logistycznym. Zwrócił uwagę na rosnące wyniki przeładunków towarowych, które w ubiegłym roku wyniosły 61 milionów ton, a w obecnym roku już blisko 75 milionów ton. Jest to absolutny rekord i umieszcza port na ósmym miejscu w Europie i szóstym w Unii Europejskiej.

Z entuzjazmem podkreślał, że Port Gdańsk przewyższa teraz takie znane porty jak Marsylia czy Barcelona. Jako Polak, czerpał z tego wielką satysfakcję. Podkreślił również, jak Port Gdańsk wspiera nasz region, nie tylko w zakresie paliw płynnych, ale także towarów skonteneryzowanych. Naftoport, będący częścią gdańskiego portu, jest połączony nie tylko z dwiema polskimi rafineriami, ale także z niemieckimi. To jedyna lokalizacja w Polsce, która może przyjąć import towarów niezbędnych do produkcji paliw w rafineriach.