Postęp w budowie instalacji do przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku

Spółka Port Czystej Energii poinformowała, że inwestycja w postaci budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku, trwająca od prawie trzech lat, jest na etapie 77% zaawansowania. Planowana data zakończenia prac i uruchomienia obiektu to koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

Dorota Tanaś-Michalak, specjalistka ds. komunikacji i edukacji w spółce Port Czystej Energii, zaznaczyła, że aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z budową ciepłociągu pod Obwodnicą Trójmiasta. Ciepłociąg ten ma połączyć infrastrukturę Portu Czystej Energii z miejską siecią ciepłowniczą GPEC.

Tanaś-Michalak opisała postęp prac, podkreślając że tunel pod Obwodnicą Trójmiasta o długości 55 metrów i średnicy zewnętrznej 3 metry, wydrążony na głębokości prawie 5 metrów, jest już gotowy. Wewnątrz żelbetowej rury zostaną umieszczone rury preizolowane, które będą transportować ciepło do domów mieszkańców Gdańska. Wykorzystanie tej technologii pozwoliło na utrzymanie ciągłości ruchu na Obwodnicy oraz bezpieczne prowadzenie prac w tym obszarze. Aktualnie trwają prace nad usunięciem maszyny z gotowego już tunelu.

Jednym z ostatnich elementów montażu w Porcie Czystej Energii był 82-tonowy skraplacz spalin. Jak podkreśliła Tanaś-Michalak, nie będzie już potrzeby podnoszenia tak dużych części, dlatego wszystkie obiekty są sukcesywnie zamykane – montowane są ściany i dachy. Prace te nie są widoczne z zewnątrz, ale wewnątrz budynków nadal jest wiele do zrobienia – trwają prace wykończeniowe, przyłączeniowe oraz próby ciśnieniowe.