Polski Ład nie wspiera Gdańska i Gdyni

Decyzje rządu dotyczące siódmej edycji programu Polski Ład wywołały rozczarowanie w Gdańsku i Gdyni. Oba miasta zgłosiły wiele projektów związanych z poprawą infrastruktury przemysłowej, jednak wszystkie z nich zostały odrzucone przez władze centralne.

Podczas siódmej odsłony rządowego programu Polski Ład, skupiającej się na finansowaniu rozbudowy stref przemysłowych, ani Gdańsk, ani Gdynia nie otrzymały żadnego dofinansowania. Wszystkie projekty inwestycyjne zgłoszone przez te miasta nie znalazły uznania w ocenie rządu, podczas gdy Sopot – miasto pozbawione stref przemysłowych – nie brało udziału w tym etapie programu.

Wśród projektów zgłoszonych przez Gdańsk i Gdynię znalazły się propozycje modernizacji różnych elementów infrastruktury miejskiej. Wśród nich były plany renowacji Estakady Kwiatkowskiego, przebudowy ulicy Hutniczej, konstrukcji nowego układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku oraz rozbudowy i modernizacji kluczowych węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk. Mimo znaczenia tych inwestycji dla rozwoju miast, wszystkie projekty spotkały się z negatywną oceną rządu.