Podpisanie umowy między Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska: Kolejny krok w budowie PKM Południe

Biuro Pomorskiej Kolei Metropolitalnej było miejscem istotnego wydarzenia dla przyszłości miejskiego transportu. Podpisano tam umowę ramową dotyczącą współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańska, z udziałem spółki samorządowej PKM SA. To zasadnicze posunięcie ku realizacji znaczącego projektu – PKM Południe.

Umowę w imieniu zaangażowanych samorządów zaszczyt podpisania mieli: Mieczysław Struk, pełniący obowiązki marszałka województwa, Aleksandra Dulkiewicz jako prezydent Gdańska, Leszek Bonna w roli wicemarszałka oraz Piotr Grzelak, pełniący obowiązki wiceprezydenta. W imieniu PKM podpis umieścił również Grzegorz Mocarski, prezes firmy.

Na mocy umowy Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk zobowiązały się do wzajemnego finansowania procesu tworzenia dokumentacji projektowej PKM Południe. Prace związane z jej opracowaniem zaplanowano na lata 2023-2026. Szacowany koszt tych działań wynosi około 50 mln zł, z których Gmina Miasta Gdańska pokryje 28 mln zł. Środki te zostaną przekazane poprzez dokapitalizowanie spółki PKM. Cały proces finansowy będzie rozłożony na lata 2023-2026, a docelowo umożliwi to Miastu Gdańsk posiadanie około 7,5 proc. udziałów w spółce.