Podkreślanie znaczenia wzmocnienia infrastruktury portowej Polski w kontekście przewozu ładunków i odbudowy Ukrainy

W kontekście przyszłego rozwoju infrastruktury portowej w Polsce, Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, zwróciła uwagę na jej kluczowe znaczenie dla transportu towarowego, a także dla procesu odbudowy Ukrainy. W swoim przemówieniu podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Pyć podkreśliła konieczność zakończenia konfliktu zbrojnego i naciskała na potrzebę wzmacniania polskiej infrastruktury portowej.

Specjaliści zajmujący się problematyką budowy skutecznej infrastruktury transportowej w Europie Środkowej zgodzili się, że wymaga to międzynarodowej współpracy oraz zaangażowania funduszy publicznych i prywatnych. W ich ocenie, efektywne działania w tej dziedzinie nie tylko przyczynią się do rozwoju gospodarczego, ale również zagwarantują bezpieczeństwo obywateli.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego roli nowoczesnej infrastruktury transportowej w Europie Centralnej, eksperci podkreślili, że oprócz czynników finansowych i klimatycznych, na kierunki rozwoju sieci transportowych w naszym regionie wpływa także sytuacja geopolityczna. Najbardziej palącym problemem jest agresja Rosji na Ukrainę oraz groźby skierowane do krajów bałtyckich, Polski i innych członków NATO.

Dorota Pyć, podkreślając ważność tej tematyki, zauważyła, że jeszcze niedawno inwestycje w infrastrukturę transportową były planowane i realizowane głównie z myślą o ochronie środowiska naturalnego, redukcji emisji szkodliwych gazów oraz promowaniu zielonego transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

Obecnie jednak – jak dodała Pyć – poza staraniami o dekarbonizację transportu zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, istotne staje się zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia wojną. Prezes Portu Gdańsk przypomniała również o filozofii tworzenia transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i transportu intermodalnego, które to koncepcje są ściśle związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacji konfliktu zbrojnego.