Planowany remont i zmiany w organizacji ruchu na ul. Małomiejskiej w Gdańsku

Jednym z najbliższych planów modernizacyjnych, jaki jest zaplanowany w Gdańsku, jest gruntowna renowacja 200-metrowego fragmentu jezdni ulicy Małomiejskiej. Od skrzyżowania z ulicami Zamiejską i Raduńską aż do krzyżówki z ulicą Ptasią, miejska nawierzchnia zostanie kompletnie odnowiona, co obejmie również samą przestrzeń skrzyżowań. Ponadto przewidziano także naprawę zatoki autobusowej.

Remont planowany jest tak, aby jak najmniej zakłócać codzienny ruch miejski. Z tego względu prace mają zostać podzielone na dwie etapy i będą wykonywane podczas dwóch kolejnych weekendów majowych oraz późnymi godzinami wieczornymi w dni robocze.

Generalny remont będzie realizowany w dniach 11-12 maja oraz 18-19 maja. Właśnie wtedy, od godziny 5:00 w sobotę do 24:00 w niedzielę, stosowny odcinek ulicy Małomiejskiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Ta sytuacja wiąże się z koniecznością czasowego zawieszenia kursów miejskich autobusów. Kierowcy będą mieli możliwość skorzystania z wyznaczonego objazdu, który prowadzi przez Trakt Św. Wojciecha, aleję Armii Krajowej i aleję Havla. Informacje o utrudnieniach w ruchu będą dodatkowo komunikowane za pomocą tablic o zmiennej treści.

W dniach od 13 do 17 maja, późnymi godzinami wieczornymi, od 22:00 do 6:00, na potrzeby regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej, przewidziano też czasowe zajmowanie jednego pasa ruchu.

Od 6 maja do 3 czerwca tymczasowo wyłączony z użytkowania zostanie przystanek autobusowy „Ptasia” w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Zastępczy przystanek dla pasażerów zostanie wyznaczony tuż za skrzyżowaniem z ulicą Ptasią.