Pionierzy w walce z zanieczyszczeniem wody: Gdańskie naukowe ekspertyzy współpracują w międzynarodowym projekcie "Limit"

Badacze skupieni w środowisku Politechniki Gdańskiej zasiliły szeregi międzynarodowego przedsięwzięcia o nazwie „Limit”. Inicjatywa ta skupia naukowy kunszt na opracowaniu zaawansowanych technologicznie metod eliminacji mikrozanieczyszczeń, zarówno z wód jak i odpadów, ze specjalnym naciskiem na te najsilniej uciążliwe i odpierające próby rozkładu – tak zwane wieczne chemikalia.

Informacje o zaangażowaniu biegłych z Politechniki Gdańskiej w prace projektu „Limit”, przekazało biuro prasowe gdańskiej placówki edukacyjnej. Jego komunikat z wtorkowego dnia, podkreśla, że wprowadzenie do użytku wyników pracy badawczej ma cechować niska emisja dwutlenku węgla oraz przynieść korzyści dla ochrony wodnego ekosystemu, Morza Bałtyckiego włącznie.

Pełna nazwa projektu, którego częścią stają się gdańscy naukowcy, to „LIMIT – Innowacyjne technologie usuwania poli- i perfluorowanych związków organicznych (PFAS) oraz innych kluczowych mikrozanieczyszczeń ze źródeł punktowych jako istotny aspekt zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w obszarze Południowego Bałtyku”. Celem działań jest wypracowanie nowych, bardziej skutecznych metod oczyszczania ścieków oraz zasobów wody, zasiedlonych przez mikrozanieczyszczenia.

W szczególności, studia badawcze skupią się na poszukiwaniu skutecznych rozwiązań do walki z wiecznymi chemikaliami (forever chemicals) – poli- i perfluoroalkilowymi związkami organicznymi (PFAS), które od lat 50. XX wieku są szeroko wykorzystywane w produkcji przemysłowej i konsumenckiej. Są one bowiem składnikami tak różnorodnych produktów jak kosmetyki, materiały powierzchniowo czynne, pianki przeciwpożarowe a nawet tkaniny czy opakowania na żywność.