Państwowa Agencja Atomistyki opiniuje analizy bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał pierwszą w Polsce ogólną opinię na temat analiz dotyczących bezpieczeństwa jądrowego dla planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Uznając przedstawiony zakres weryfikacji bezpieczeństwa za właściwy, PAA kontynuuje działania zmierzające do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych zgodnie z prawem w celu budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju.

Decyzja PAA odnosi się do wniosku złożonego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe 26 września 2022 roku, dotyczącego uzyskania opinii Prezesa Agencji w sprawie weryfikacji analiz bezpieczeństwa. Jest to istotny etap procesu ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu jądrowego na terenie Pomorza.

Wydanie takiej opinii stanowi ważny krok w kierunku realizacji inwestycji związanej z pierwszą wielkoskalową elektrownią jądrową w Polsce, która ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz przyczynienie się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Państwowa Agencja Atomistyki, jako organ odpowiedzialny za nadzór jądrowy, pełni kluczową rolę w monitorowaniu procesu uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego na każdym etapie budowy i eksploatacji elektrowni.