Ożywienie rozwoju Pomorza w obliczu kryzysu ekonomicznego i konfliktu zbrojnego

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich, podczas wystąpienia na VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, zauważył, że Pomorze doświadcza przyspieszonego rozwoju jako rezultat konfliktów militarnych i kryzysu gospodarczego. Gościem studia „Dziennika Bałtyckiego” był również Mariusz Leśniewski, który odniósł się do faktu, że to nieprzypadkowe, iż wydarzenie odbyło się na Pomorzu, w Akademii Marynarki Wojennej Gdyni. Zaznaczył on, że gospodarka pomorska coraz bardziej się wzmacnia.

Podczas forum Dariusz Drelich dodał, że wydarzenie to pozwala także na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnich latach na Pomorzu. Przypomniał, że region zmagający się z szeregiem poważnych kryzysów. Premier Mateusz Morawiecki na forum zwrócił uwagę na znaczenie odporności na kryzysy oraz sposób przyjmowania ciosów. Wymienił kryzys pandemii COVID-19, problemy na granicy z Ukrainą oraz napaść Rosji na Ukrainę jako kluczowe wyzwania.

Drelich podkreślił, że to właśnie ostatni z tych kryzysów miał największy wpływ na gospodarkę Pomorza. Wpłynął także na przyspieszenie realizacji licznych inwestycji, które wcześniej były planowane lub już w toku. Przykładem takiej inwestycji są rozjazdy kolejowe w portach, na które przeznaczono 3 miliardy złotych, z czego 2 miliardy przypadło Gdyni. Celem tej inwestycji było zwiększenie możliwości przeładunkowych portów. Drelich wspomniał również o inwestycjach, które są oddawane do użytku już teraz, a swoje początki miały kilka lat temu.

Wojewoda pomorski zwrócił uwagę na rosnące tempo przeładunków w Gdańsku, gdzie wzrost z 50 milionów ton do 70 milionów ton jest niecodziennym osiągnięciem. Owa sytuacja jest bezpośrednim rezultatem trudności wynikających z kryzysów, którym Pomorze musiało stawić czoła w ostatnich latach.