Otwarcie nowych linii autobusowych i zmiany w komunikacji miejskiej od 4 września

Od następnego tygodnia, dokładniej od dnia 4 września, zaszły zmiany dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zostaną wprowadzone trzy nowe trasy autobusowe, a jednocześnie harmonogramy jazdy na dni robocze powrócą do trybu zgodnego z rokiem szkolnym.

Zmiany te stoją w ścisłym związku z rozpoczynającym się 4 września 2023 rokiem szkolnym. Warto jednak zauważyć, że pomimo tych zmian, niektóre linie autobusowe sezonowe będą nadal obsługiwane, choć w nieco ograniczonym zakresie. Dodatkowo wprowadzono korekty mające na celu optymalizację całej sieci komunikacyjnej.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, kluczową zmianą jest poszerzenie obsługi południowych dzielnic Gdańska oraz lepsza komunikacja z otaczającymi je osiedlami. Zmieni to się poprzez ponowne uruchomienie linii nr 118, ale na zupełnie nowej trasie (przez ulicę Człuchowską), wprowadzenie zupełnie nowej linii 176 do Borkowa oraz modyfikację trasy linii 195. Teraz autobusy tej linii nie będą już kursować do Cedrowej, ale do pętli Łostowice Świętokrzyska.