Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy rodziców, którzy usiłowali pozbawić życia swoje 4-tygodniowe dziecko

W Gdańsku, w Sądzie Apelacyjnym, doszło do finalnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej niezwykle bulwersującej zbrodni – usiłowania zabić czterotygodniowe niemowlę. Sprawa ta dotyczyła Klaudii F. i Marcina G., biologicznych rodziców dziewczynki, pochodzących z Malborka. Sąd złagodził wcześniej nałożone kary o rok i skazał obydwoje oskarżonych na karę 9 lat pozbawienia wolności. W środę wydana decyzja stała się prawomocna.

Werdykt został ogłoszony w Sądzie Apelacyjnym, lecz proces od początku prowadzony był za zamkniętymi drzwiami – wyrok był jawny, ale uzasadnienie go nie było udostępnione publicznie. Oskarżeni nie pojawili się na sali sądowej podczas odczytywania wyroku.

Sąd drugiej instancji dokonał zmiany wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy, redukując o rok wymierzane kary dla Klaudii F. i Marcina G. W efekcie oboje zostali skazani na dziewięć lat pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie pierwszy wyrok został utrzymany.

Dodatkowo, w lipcu poprzedniego roku sąd wydał zakaz dla oskarżonych dotyczący kontaktów z córką, jak i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 20 metrów przez okres 10 lat. Rodzice otrzymali także zakaz pełnienia funkcji, wykonania zawodu czy pracy związanej z edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi na okres 15 lat. Zgodnie z wyrokiem sądu, Klaudia F. i Marcin G. muszą również zapłacić swojej córce po 50 tysięcy złotych tytułem nawiązki.