Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego zapowiada utworzenie 120 nowych miejsc pracy

Inaugurujący swoją działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego postawił sobie ambitne zadanie – stworzenie 120 nowych miejsc pracy. To nowatorskie przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców nie tylko Gdańska, ale także powiatu gdańskiego, nowodworskiego oraz kartuskiego. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki środkom w wysokości 6,4 mln zł, pochodzącym z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

Ośrodek ma na celu przede wszystkim wspieranie i aktywizowanie osób wykluczonych zawodowo z różnych przyczyn. Osoby te będą mogły skorzystać z wsparcia oferowanego przez podmioty ekonomii społecznej, które będą tworzyły strukturę ośrodka. W tym celu angażowane są takie organizacje jak Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacja RC czy Fundacja Edukacji Działań Społecznych.

Początek działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego zbiegł się z Regionalnym Forum Społecznej Odpowiedzialności. Podczas tego wydarzenia pojawili się przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, w tym Marek Krawczyk, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Stec, przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, Magdalena Kołodziejczak, posłanka do Sejmu RP, Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki, Monika Ficek, wójt gminy Suchy Dąb oraz Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i samorządów lokalnych.