Ósmy konkurs EuroSkills 2023 w Gdańsku: Spotkanie młodych profesjonalistów na arenie europejskiej

W dniach od 5 do 9 września 2023 roku, miasto Gdańsk stanie się gospodarzem ósmego wydania EuroSkills. Konkurs ten, zorganizowany co dwa lata, skupia się na edukacji zawodowej i rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Konkurs EuroSkills jest organizowany przez WorldSkills Europe wspólnie z 32 krajami członkowskimi. Celem tego wydarzenia jest zgromadzenie setek młodych specjalistów z różnych zakątków Europy, którzy będą rywalizować o tytuł mistrza Europy w wybranej przez siebie dziedzinie.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, podkreśla ważność tego wydarzenia, mówiąc: „To spotkanie przyciągnie 600 uczestników z całej Europy, którzy będą rywalizować w 40 różnych zawodach. Każdy z nich jest już najlepszym z najlepszych w swojej dziedzinie.”