Od czwartku rozpoczyna się mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania

W czwartek, 4 listopada rozpoczyna się nowoczesny sposób kontroli w Strefie Płatnego Parkowania oraz w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Kontrola będzie odbywała się sprawniej, dzięki użyciu pojazdu skanującego. Sposób kontroli nie wpływa na dotychczasowe sposoby użytkowania płatnych miejsc postojowych.

Nowy sposób kontroli, stare zasady parkowania

W czwartek na ulice wyjedzie specjalistyczny pojazd skanujący, pomoże on usprawnić tradycyjny, pieszy sposób kontroli. Pojazd skanujący to samochód wyposażony w kamery oraz czujniki, sprzęt ten pozwoli na szybsze sprawdzenie większej ilości samochodów w ciągu dnia. Według szacunków możliwe będzie sprawdzenie nawet 4000 zaparkowanych aut. W tym samym czasie, pieszy kontroler ma możliwość kontroli około 350 samochodów. 

Jak dokładnie będzie wyglądać mobilna kontrola? Pojazd skanujący wykona dwa przejazdy w niewielkim odstępie czasu. Dzięki użyciu skanera możliwe będzie sczytanie numerów rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów. W tym samym czasie wykonane będą również zdjęcia. Dane z czytnika zostaną zebrane do systemu posiadającego informacje o pojazdach, za które opłacony został czas postoju. Po sprawdzeniu danych, kierowcy którzy nie opłacili możliwości parkowania, lub nie posiadają ważnego abonamentu  (lub karty opłaty zryczałtowanej)- zostanie wystawiona opłata dodatkowa. 

Nowy sposób kontroli, nie wpływa w żaden sposób regulaminu korzystania z SPP oraz ŚSPP w Gdańsku. Możliwości zapłaty za parking oraz jej wysokość nie ulegną zmianie, tak samo jak granice sektorów parkowania. Jedyną zmianą jest sposób powiadomienia o konieczności zapłaty opłaty dodatkowej. Dobrze znane zawiadomienia wkładane za wycieraczkę będą przyznawane jedynie przez pieszych kontrolerów. Jeśli to mobilna kontrola wykryje brak opłaty- powiadomienie będzie dostarczane przez listonosza. Niezależnie od sposobu wystawienia dodatkowej opłaty, jeśli opłata zostanie wniesiona w przeciągu pierwszych 14 dni- kara wynosi 130 zł. Jeśli w tym czasie nie opłacimy należności- będzie ona wynosiła 200 zł. W przypadku tradycyjnego zawiadomienia za wycieraczką, dni liczone są od dnia jego wystawienia. Czas na opłatę kary z powiadomienia z kontroli mobilnej będzie liczony od dnia doręczenia listu przez pocztę.