Nowa wystawa w Muzeum II Wojny Światowej: Srebra Funduszu Obrony Narodowej

Otwarto wystawę prezentującą srebrne przedmioty zgromadzone przed wojną przez Fundusz Obrony Narodowej, która znajduje się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem ekspozycji jest ukazanie wartościowych eksponatów otrzymanych od Polaków w trakcie ogólnonarodowej zbiórki realizowanej między 1936 a 1939 rokiem na wsparcie obronności kraju. Wystawa ta stanowi element szerszej inicjatywy mającej na celu przybliżenie społeczeństwu poświęcenia obywateli w związku z zagrożeniem nadciągającej wojny.

Zainaugurowana ekspozycja nosi tytuł „Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej” i dostępna jest dla zwiedzających Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prezentacja ta została zorganizowana jako część większego projektu wystawienniczego, którego koordynatorem jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Głównym zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest ukazanie bogactwa srebrnych eksponatów pochodzących z okresu przedwojennego, zgromadzonych w wyniku działań polskich władz państwowych i współpracy społeczeństwa. Cała akcja miała miejsce w latach 1936-1939, kiedy to przeprowadzono ogólnonarodową zbiórkę mającą na celu zebranie funduszy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej (FON).