Kultura organowa Gdańska i regionu Morza Bałtyckiego

W pierwszych dniach października, w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa konferencja pod hasłem „Kultura organowa Gdańska i regionu Morza Bałtyckiego w kontekście rekonstrukcji organów bocznych w kościele św. Jana w Gdańsku”.

Konferencja odbędzie się w 260-tą rocznicę powstania organów wykonanych przez Johanna Friedricha Rhodego, znajdujących się w kościele św. Jana. Tematem przewodnim będzie kultura organowa Gdańska i całego regionu Morza Bałtyckiego. Wszystkie spotkania odbędą się w Centrum Świętego Jana. 

Spotkanie ma na celu umożliwienie dialogu osób związanych ze środowiskiem kultury organowej. Jest to możliwość wymiany pomysłów oraz własnych doświadczeń, zarówno dla historyków, konserwatorów ale i muzyków i technologów. Wyjściem tematów do rozmów będą historyczne organy znajdujące się w kościele św. Jana i ich wpływ na kulturę Gdańska i Pomorza.

Piątek, 1 października

Program obejmuje wykłady prowadzone między innymi przez mgr Iwonę Berent z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, która rozpocznie konferencję. Wykład inaugurujący będzie wprowadzeniem do historii organów bocznych w kościele św. Jana, dowiemy się również o planach i realizacji związanych z ich powrotem w historyczne miejsce.

Kolejni specjaliści wypowiedzą się na temat koncepcji budowy i powstawania organów. Dowiemy się jakie możliwości i trudności może napotkać budowniczy, oraz jak wygląda kwestia intonacji w kościele. Pierwszy dzień zakończy koncert, który odbędzie się w Pałacu Opatów, który odbędzie się dzięki kolaboracji z festiwalem ORGANy PLUS+®2021 +Mity i Filozofia.

Sobota, 2 października

Drugi dzień konferencji rozpoczną trzy prelekcje na temat prac konserwatorskich. Omówione zostaną techniczne aspekty konserwacji organów, naprawy oraz przywrócenie do sprawności dzwonków w mechanizmie Cymbelsterna. Kolejni paneliści przybliżą nam historię instrumentu, oraz czemu jest tak ważny nie tylko dla historii Gdańska, lecz całego Pomorza. Po panelach dyskusyjnych, odbędzie się zwiedzanie organów. 

Konferencję zamknie koncert organowy, który odbędzie się w Centrum św. Jana- we współpracy z festiwalem ORGANy PLUS+®2021 Bach in Gdańsk II (1701).