Konsorcjum Morska Agencja Gdynia i Balta zdobywa umowę dzierżawy na terenie Portu Gdańsk

Współpraca pomiędzy Morską Agencją Gdynia i Baltą zaowocowała wygraną w przetargu na dzierżawę prawie 5 ha terenów portowych w Gdańsku. Zakładany jest rozwój infrastruktury, w tym budowa magazynu, placów składowych oraz bocznicy kolejowej na obszarze dzierżawionym przez konsorcjum. Infrastruktura ta będzie głównie służyć do obsługi ładunków masowych – informuje Port Gdańsk.

Aneta Urbanowicz, reprezentująca Port Gdańsk, podała w wiadomości z wtorku, że umowa dzierżawy została podpisana 6 października pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) a firmami skupionymi w konsorcjum – Morską Agencją Gdynia i Baltą S.A.

Wiceprezes ZMPG odpowiedzialny za infrastrukturę, Kamil Tarczewski, przekazał w komunikacie dla PAP, że umowa dzierżawy została zawarta na okres 30 lat. Wyjaśnił on, że planowane jest utworzenie magazynu wysokiego składowania oraz kompleksowej infrastruktury drogowo-kolejowej na działce przy ul. Sucharskiego, z bocznicą kolejową o długości 800 metrów. Tarczewski podkreślił potencjał inwestycji, w szczególności ze względu na przewidywane utworzenie nowoczesnej i efektywnej infrastruktury. Dodał, że doświadczenie i specjalistyczna wiedza obu firm tworzących konsorcjum gwarantuje wzrost aktywności przeładunkowej w porcie w Gdańsku.

Prace na dzierżawionym terenie mają zostać sfinalizowane przez konsorcjum w ciągu najbliższych 3-4 lat. Dotąd, teren ten nie był wykorzystywany.