Komunikacja Miejska dla migrantów wojennych

Aby ułatwić komunikację po mieście nowym, ukraińskim mieszkańcom Gdańska podpisane zostały nowe zarządzenia. Zarówno Gdańsk jak i inne gminy należące do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej; przez cały marzec będą oferować darmowe przejazdy dla migrantów wojennych z Ukrainy.

Wsparcie dla przyjezdnych

Władze Gdańska starają się przyjąć rodziny ukraińskie jak najlepiej. Od samego początku konfliktu organizowana jest pomoc i różnego rodzaju zbiórki na terenie całego miasta oraz organizacja miejsc tymczasowego pobytu. W zależności od potrzeb oferowana jest również pomoc psychologów oraz prawników. Teraz do pakietu pomocowego dochodzą również ulgi w kosztach transportu.
Darmowe przejazdy dla osób posiadających ukraińskie obywatelstwo możliwe będzie za okazaniem jednego z trzech dokumentów. Z obowiązku posiadania biletu zwalnia okazanie paszportu, w którym widnieje stempel wjazdowy z datą od 24 lutego 2022; do tej samej ulgi uprawnia również karta pobytu uchodźcy lub jakikolwiek tymczasowy dokument potwierdzający tożsamość podróżującego.

Dzięki wprowadzeniu miesięcznej ulgi, nowoprzybyli będą mogli bez przeszkód przemieszczać się po mieście oraz do punktów informacyjnych oraz pomocowych.