Instytut Pamięci Narodowej wspiera pilotażowy projekt klas patronackich

W nowym roku szkolnym, około 500 uczniów z 21 placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), będzie uczestniczyć w eksperymentalnym przedsięwzięciu dotyczącym klas patronackich. IPN zamierza wspierać młodzież oraz ich nauczycieli w realizacji różnorodnych inicjatyw podejmowanych w ramach tego projektu. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 19 czerwca w Malborku.

21 klas zyskało patronat IPN Oddział Gdańsk dzięki pilotażowemu projektowi „Klasy patronackie”, którego pomysłodawcą jest dr Paweł Piotr Warot – dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W poniedziałek, 19 czerwca, w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się uroczysta inauguracja dla szkół średnich z Kociewia, Powiśla, Żuław oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego. Większość zgłoszeń przyszła od klas o profilu humanistycznym, ale także od tych zajmujących się przygotowaniami militarnymi.

Podczas spotkania w Przyziemiu Karwanu, uczniowie oraz ich nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się więcej o założeniach projektu oraz o formach wsparcia, jakie mogą otrzymać od IPN w ramach patronatu. Wcześniej odbyły się już podobne spotkania w Trójmieście i Słupsku, które również miały na celu przybliżenie uczestnikom idei klas patronackich.