Gdański Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego: Inwestycja w dobrobyt emocjonalny mieszkańców

Kluczowe zadania Gdańskiego Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego obejmują pomoc w sytuacjach obciążenia emocjonalnego, podnoszenie jakości psychicznego komfortu mieszkańców, a także prowadzenie działań profilaktycznych i zapewnianie wszechstronnej opieki osobom potrzebującym oraz ich najbliższym. W bieżącym roku miasto przeznaczyło na realizację tych zadań ponad 3,3 mln złotych. O tym, czy program, który jest wdrażany od 2016 roku, będzie dalej prowadzony, zdecyduje najbliższa Sesja Rady Miasta.

Począwszy od pierwszych dni istnienia programu, gdańska administracja przekazała na jego cele przeszło 15 milionów złotych. Jak podkreśla prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz: – Co roku systematycznie zwiększamy fundusze przeznaczone na wsparcie psychologiczne. Obecnie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i otwarte na tematy zdrowia psychicznego, dlatego jako władze miejskie rozumiemy ogrom tych potrzeb i odpowiednio reagujemy. Jestem wdzięczna Radzie Miasta za poparcie dla tego programu, a także organizacjom pozarządowym, które są niezbędne do jego realizacji – dodaje prezydent Gdańska.