Gdańska Akademia Rodzica rusza już 7 września

Gdańska Akademia Rodzica to projekt Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ma on na celu budowanie kompetencji wychowawczych- zarówno rodziców jak i wszelkiego rodzaju opiekunów dzieci. Dla jak najlepszej dostępności szkoleń, będą się one odbywały online.

Spotkania odbywać się będą w pierwsze wtorki miesiąca, zaplanowano ich łącznie 5. W ramach spotkania odbywać się będą pogadanki prowadzone przez specjalistów, ale również wywiady. Celem proponowanych szkoleń jest edukacja rodziców na wielu płaszczyznach. Wśród omawianych tematów pojawiają się kwestie zdrowia psychicznego, problemów rówieśniczych, ale także jak pomóc dziecku w rozwoju talentów. Dowiedzieć się będzie można również wiele o zdrowym trybie życia oraz jak efektywnie spędzać wolny czas.

Przy wyborze tematów kierowano się potrzebami rodziców. Przeprowadzona na początku roku ankieta online wykazała spore zainteresowanie warsztatami. Wielu rodziców wyraziło potrzebę fachowego wsparcia przy wychowywaniu dzieci. Jest to bardzo dobry sygnał- coraz więcej osób świadomych jest swojej odpowiedzialnej roli i chce ją wypełnić jak najlepiej. Wraz z postępem technologii oraz coraz szybszym tempem życia- zmieniają się realia w jakich dorastają dzieci. Bardzo ważne jest aby być świadomym zagrożeń ale i możliwości jakie dają obecne czasy.

Za merytorykę szkoleń odpowiadają specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z gdańskich ośrodków pomocy dla dzieci a także z poradni uzależnień.

W razie jeśli potrzebna będzie pomoc indywidualna, można zgłosić się na poradę indywidualną. Spotkania będą nagrywane, więc będzie można obejrzeć je w innym terminie lub powrócić do nich w razie potrzeby.