Gdańsk starszy o 60 lat — archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia!

Polskie podziemia kryją w sobie mnóstwo tajemnic, o czym przekonali się archeolodzy pracujący w piwnicach dawnej siedziby magistratu miejskiego w Gdańsku. Podczas prac trafiono na fragmenty konstrukcyjne pochodzące z lat 30 X wieku. To oznacza, że Gdańsk jest co najmniej 60 lat starszy, niż dotąd uważano.

Potwierdzone informacje: Gdańsk starszy o 60 lat

Prace w podziemiach dawnego magistratu miejskiego w Gdańsku zakończyły się ciekawym odkryciem archeologicznym. Pozostałości dawnej infrastruktury, pochodzącej z X wieku potwierdziły, że Gdańsk ma co najmniej 60 lat więcej, niż dotąd sądzono. Co ciekawe, tego odkrycia dokonała wcześniej inna ekspedycja naukowa. W latach 70. ubiegłego wieku na fragmenty trafił nieżyjący już profesor Andrzej Zbierski. Naukowiec od razu spostrzegł, że odkryte pozostałości są starsze niż dotychczasowe znaleziska. Profesor nie znalazł jednak poparcia wśród innych naukowców. Dzisiaj, dzięki nowym technologiom, ustalenia naukowca można z całą pewnością potwierdzić. W podziemiach znaleziono również fragmenty zabytkowej ceramiki. Po pobraniu próbek do badań zabytkowe elementy zostaną zasypane.