Finalizacja prac na odcinku autostrady A1 oraz MOP Kleszczewko

Dnia 20 października, piątek, ukończono prace remontowe na 7-kilometrowym fragmencie autostrady A1, prowadzącym w stronę Łodzi. W tym samym dniu oddano do użytku MOP Kleszczewko.

Prace renowacyjne nawierzchni autostrady A1 miały swój początek 11 września. Właśnie w piątek zakończono etap prac dotyczący odcinka długości 7 kilometrów, który rozpoczynał się wprost za bramkami w stronę Łodzi (od km 2+200 do km 9+250). Przez niemalże 6 tygodni, kierowcy byli zmuszeni do podróżowania jedynie jednym pasem na tym segmencie trasy. Dodatkowo, nie mieli możliwości skorzystania z MOP Kleszczewko.

Mimo radości wynikającej z przywrócenia pełnego ruchu na tym odcinku, nadal trwa remont autostrady A1. Do połowy listopada planowane jest kontynuowanie prac na 6-kilometrowym fragmencie drogi prowadzącej w kierunku Gdańska (od km 26+550 do km 20+460). Na tym odcinku ruch odbywa się dwoma pasami w stronę Łodzi, natomiast w kierunku Gdańska – jednym.