dr hab. Andrzej Ceynowa nie żyje. Pożegnanie rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Andrzej Ceynowa urodził się i zmarł w Gdańsku. Z wykształcenia filolog angielski, znakomity amerykanista, doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa.  

W latach 80 zajmował stanowisko profesora wizytującego na dwóch uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Gościł go Uniwersytet Yale a także City College of New York. Na początku lat 90 był wykładowcą na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona, oraz Uniwersytecie Centralnego Waszyngtonu. W tym samym okresie zajmował się działalnością naukową w Instytucie Smithsona.

Jako pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego odpowiedzialny był za kontakty z Fundacją Fulbrighta. Zaangażowany był w budowanie głębokich relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, między innymi poprzez rozwój Programu Fulbrighta. Jest to elitarny program stypendialny dla wybitnych jednostek. Wielu laureatów programu zagrodzonych zostało nagrodą Nobla lub Pulitzera. 

Od 1998 pełnił funkcje w prezydium Zrzeczenia Kaszubsko-Pomorskiego. Co pokazuje jak zaangażowany był nie tylko w relacje międzynarodowe, ale również w rozwój ukochanego regionu.

Jako członek Oni Wolności kandydował do Sejmu w 2001 roku, próbował również sił w wyborach samorządowych z ramienia SLD Lewica Razem w 2014 roku – niestety w obu przypadkach partie nie przekroczyły progu wyborczego. W 2015 roku startował z szeregów Zjednoczonej Lewicy, zajmując trzecie miejsce  na liście. 

W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Po skończonej kadencji, przeniósł się do Wydziału Filologicznego, gdzie przez koleje osiem lat obejmował stanowisko dziekana.

Doktor Ceynowa odszedł niecałe trzy miesiące przed swoimi 70-tymi urodzinami.