Decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ: odrzucono skargę przewodniczącego KRRiT na postanowienie referendarza sądowego

Oddział Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ zdecydował o odrzuceniu skargi złożonej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Skarga ta dotyczyła wcześniejszego postanowienia referendarza sądowego, które zostało wydane 19 marca. Postanowienie to odpowiadało na wniosek o utworzenie depozytu dla środków abonamentowych przeznaczonych dla rozgłośni. Informację tę przekazało Radio Gdańsk.

Na początku lutego bieżącego roku, KRRiT uchwaliła decyzję dotyczącą przekazania funduszy pochodzących z abonamentu radiowo-telewizyjnego do depozytu sądowego. Zdecydowano jednocześnie, że w przypadku uznania przez sądy postawienia firm medialnych pod kontrolą publiczną w stan likwidacji, nie będzie potrzeby tworzenia takiego depozytu. Zamiast tego TVP, Polskie Radio i regionalne stacje radiowe będą zobligowane do miesięcznego raportowania regulatorowi dotyczącego realizacji misji publicznej. Regulator podjął taką decyzję, ponieważ nie akceptuje likwidatorów firm medialnych wyznaczonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bartłomieja Sienkiewicza. Zdaniem regulatora, prawidłowe zarządy i rady nadzorcze powinny być wybierane wyłącznie przez Radę Mediów Narodowych, której większość stanowi partia Prawo i Sprawiedliwość.

Planowano, że do depozytu sądowego trafi sumę 158 mln zł z abonamentu radiowo-telewizyjnego, obejmującą wpłaty za styczeń i połowę lutego. Po podjęciu decyzji przez KRRiT, publiczne firmy medialne czekają na ostateczne rozstrzygnięcia sądów. Niektóre sądy zdecydowały się przyjąć depozyty, inne je odrzuciły, a niektóre jeszcze nie podjęły decyzji w tej sprawie.