Były dyrektor RDLP w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, podejrzany o przestępstwo – zawiadomienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dotyczy ono Bartłomieja Obajtka, byłego szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w tym mieście. W dokumencie wysunięte zostało podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa, zgodnie z artykułem 231 ustępu 1 i 2 Kodeksu Karnego.

Obajtek miał nie dopełnić obowiązków, które wynikały z polecenia wydanego przez Ministra Klimatu i Środowiska 5 stycznia 2024 roku. Są one związane z aktywnym udziałem w działaniach mających na celu sprzedanie nieruchomości oraz podpisaniem umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego w Gdyni.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, działania te były skierowane przeciwko interesowi publicznemu. Miały one na celu osiągnięcie osobistej korzyści materialnej, polegającej na uzyskaniu bonifikaty stanowiącej 95% rzeczywistej wartości sprzedawanej nieruchomości.

Przywołajmy, że 5 stycznia 2024 roku, Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, wydała wtedy szefowi RDLP w Gdańsku, Bartłomiejowi Obajtkowi polecenie. Nakazywało ono zawieszenie wszelkich działań związanych z zarządzaniem lasami, gruntami i innymi nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i znajdującymi się pod zarządem RDLP w Gdańsku. Szczególnie dotyczyło to sprzedaży tychże do czasu zakończenia kontroli, która została wcześniej zlecona.