Atrakcyjny teren o powierzchni ponad 24 ha Portu Gdańsk do wynajęcia długoterminowego – zapowiedź przetargu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które ma na celu znalezienie najemcy na długoterminowy okres dla atrakcyjnie położonej działki gruntowej. Ta obszerna nieruchomość, zajmująca powierzchnię przekraczającą 24 ha, jest usytuowana bezpośrednio przy strategicznej lokalizacji, jaką jest Pirs Rudowy.

Poszukiwany przez Port Gdańsk inwestor będzie miał możliwość zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie głębokowodnej strefy portu. Co więcej, ta okoliczność ułatwia realizację inwestycji dzięki aktualnemu pozwoleniu na budowę. Pozwala ono na wybudowanie niezbędnej infrastruktury, takiej jak tory kolejowe, parking, drogi, a nawet specjalistyczne instalacje hydrotechniczne umożliwiające cumowanie statków. Dodatkowo, zaplanowano tam również miejsca przeznaczone na składowanie i przeładunek zbóż.

Radosław Śledziński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, z entuzjazmem mówi o tej lokalizacji. Jak przekonuje, to port bez żadnych ograniczeń, będący całkowicie wolnym od zalodzenia, co w połączeniu z jego głębokowodnym charakterem czyni z niego miejsce o uniwersalnym znaczeniu dla działalności portowej.

Aneta Urbanowicz, reprezentująca spółkę, w wywiadzie udzielonym w środę podkreśliła, że teren ten jest przeznaczony częściowo na przeładunek zbóż. Zwróciła uwagę na ogromny potencjał nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu.

„Lokalizacja nieruchomości jest naprawdę wyjątkowa – znajduje się przy głębokowodnej części Portu Gdańsk. Inwestycje przeprowadzone ostatnio przez ZMPG S.A., PKP PLK oraz Urząd Morski w Gdyni, zarówno od strony lądu, jak i wody, dodatkowo podkreślają jej atrakcyjność. Ponadto, jak już wspomniano, teren ten posiada aktualne pozwolenie na budowę umożliwiające realizację różnorodnych inwestycji. Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ta jest przeznaczona pod zabudowę o charakterze produkcyjno – usługowym” – dodała Urbanowicz.