Batalia o gdański czołg

Znajdujący się przy alei Zwycięstwa w Gdańsku czołg stał się obiektem wielu dyskusji. Podniosły się bowiem głosy, że czołg-pomnik powinien zostać usunięty, stanowić miał on bowiem pomnik rosyjskiego okupanta. Jest to oczywiście pokłosie dyskusji i przemysleń jakie wywołała wojna w Ukrainie.

Kombatanci zadecydowali

Władze Gdańska nie pozostały głuche na głosy mieszkańców. Jednak warto pamiętać, że czołg stanowi dla wielu osób pamiątkę walki o ojczyznę. Wielu z żołnierzy, którzy brali udział w heroicznych walkach o Pomorze wciąż żyje i wzięcie pod uwagę ich zdania jest niezwykle ważne. Młodsze pokolenie, choć w większości ma szczere intencje, patrzy na pamiątki związane z wojną przez pryzmat historii. Dla kombatantów jednak, jest to ważna część ich życia i ważnej historii osobistej.

O rekomendację poproszono więc osoby, które w tym temacie mają najdokładniejszą wiedzę. Historycy z Muzeum Gdańska oraz przede wszystkim czternaście gdańskich organizacji kombatanckich przekazało swoje stanowiska. Wynik był prawie jednogłośny, czołg jest ważnym elementem historii Pomorza i powinien zostać na swoim miejscu. Swoje opinie przesłali członkowie takich organizacji jak Pomorski Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, trzy oddziały Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej czy Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

Nie przepisujmy historii

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku w swoim oświadczeniu napisał w prost o tym, że decyzja o zabraniu pomnika jest zła. W pewien sposób jest to formowanie historii, ze względu na obecny klimat polityczny. Podkreślają w liście, że historia powinna zostać nie zmieniona a każda ingerencja sprawia ból osobom z nią związaną.

Czołg o którym mowa jest ważnym symbolem walki o ojczyznę, oraz poświęcenia jakie zostało poniesione przez walecznych Polaków w walce z okupantem. Takimi modelami operowała 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Opatrzone polskimi symbolami stanowiły skuteczne narzędzie walki z wrogim wojskiem hitlerowskim. Jest to oryginalny model pochodzący z II wojny światowej. Ustawiony jako pomnik upamiętnia heroicznych czołgistów, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Gdańska i przyłączenie go do Polski.