Apel o ochronę historycznych terenów klubu Gedania w Gdańsku

Zaapelował o to Kacper Płażyński, poseł PiS i jednocześnie „jedynka” tej partii w Gdańsku na nadchodzące wybory. W swoim apelu do prezydenta miasta Gdańska, prosił o zabezpieczenie terenów, na których niegdyś istniał klub Gedania. Według posła, obecnie te obszary są własnością deweloperów, co prowadzi do ich stopniowej degradacji.

Poseł Płażyński wyraził swoje stanowisko podczas wtorkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w miejscu dawnego klubu sportowego Gedania. W swoim przemówieniu wyraźnie stwierdził: „Nigdy nie pozwolimy na zabudowę tego świętego miejsca przez deweloperów”.

Równocześnie, poseł PiS wytknął deweloperom unikanie odpowiedzialności za zagospodarowanie tych terenów zgodnie z umową użytkowania wieczystego. Zaznaczył, że wg umowy, powinny one służyć działalności sportowej. Przekazał również swoją refleksję na temat historycznej roli tego miejsca dla Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku: „To była kolebka polskości. Polacy gromadzili się tu nie tylko w celach zawodowych, ale przede wszystkim radzenia sobie z trudną rzeczywistością Gdańska rządzonego przez nazistów”.

Podkreślił również, że z inicjatywy działań podjętych przez niego, chciałby rozpocząć procedurę mającą na celu ochronę tych terenów. Wyraził nadzieję, że dzięki temu tereny te odzyskają swój dawny blask i pozostaną zabezpieczone na przyszłość.