Zmieniony układ komunikacyjny na ul. Ogarnej od 15 grudnia

Ruch drogowy na ulicy Ogarnej w Gdańsku zostanie poddany reorganizacji od 15 grudnia. Zmiany będą wynikiem prac remontowych planowanych na ten obszar i przewidziane są do trwania przez okres dwóch miesięcy.

Remont drogi na ulicy Ogarnej rozpocznie się w nadchodzący piątek, w godzinach porannych. Prace obejmą odcinek tej arterii aż do skrzyżowania z ulicą Zbytki. Natomiast skrzyżowanie ulic Ogarnej, Słodowników i Ławniczej zostanie udostępnione dla ruchu. Jednakże odcinek ul. Ogarnej pomiędzy Zbytki a Słodowników zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Ogarnej 98-116 oraz do budynków znajdujących się w głąb podwórek będzie możliwy od strony otwartego skrzyżowania z ulicami Słodowników i Ławniczej.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie skrzyżowania ulic Kotwiczników, Ogarnej i Powroźniczej, które również zostanie wyłączone z ruchu. Dojazd do ulic Mieszczańskiej i Powroźniczej będzie możliwy dzięki przejazdowi od ul. Słodowników oraz od strony odcinka remontowanej ul. Ogarnej, który pozostanie otwarty. Również zwraca się uwagę mieszkańców, że kontenery na odpady zostaną przywrócone na swoje pierwotne stanowiska na podwórkach.