Zmiany w zawodzie ratownika medycznego. Nowe uprawnienia

Od 22 czerwca bieżącego roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa dotycząca zawodu ratownika medycznego, co stanowi znaczącą zmianę dla tej grupy zawodowej. Nowe przepisy wprowadzają powołanie samorządu zawodowego ratowników medycznych oraz regulują jego organizację.

Co się zmieni?

Jednym z istotnych aspektów wprowadzonych zmian są nowe uprawnienia przyznane ratownikom medycznym. Teraz będą mogli wykonywać intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających, przeprowadzać drobne zabiegi chirurgiczne, cewnikować pęcherz moczowy oraz stwierdzać zgon pacjenta, jeśli do niego dojdzie w trakcie akcji medycznej.

Ustawa reguluje również zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego. Wprowadzono precyzyjne zapisy dotyczące kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, organizacji i zakresu działania samorządu zawodowego ratowników medycznych, a także zasad odpowiedzialności zawodowej.

Nowa ustawa o zawodzie ratownika medycznego stanowi istotny krok w uznaniu i umocnieniu roli tej grupy zawodowej, która nieustannie ratuje zdrowie i życie ludzi. Często działając pod presją i w sytuacjach nagłych. Dzięki nowym uprawnieniom ratownicy medyczni będą w stanie jeszcze skuteczniej i profesjonalniej spełniać swoje zadania na rzecz społeczeństwa.