Zawarcie umowy trójstronnej w celu realizacji projektu FSRU

W czwartkowe popołudnie Gaz-System, operator sieci przesyłowej gazu, podjął współpracę z dwoma innymi instytucjami – Urzędem Morskim w Gdyni i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Celem tej kooperacji jest realizacja projektu FSRU, czyli pływającego terminala LNG.

Porozumienie zawarte pomiędzy Gaz-System, Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), dotyczy wspólnej pracy nad stworzeniem terminala FSRU na wodach Zatoki Gdańskiej. W ramach podpisanej umowy określono rozłożenie obowiązków inwestycyjnych oraz kosztów między partnerami.

Gaz-System zobowiązał się do odpowiedzialności za budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi FSRU. Natomiast Urząd Morski w Gdyni ma za zadanie zajmować się falochronem oraz nawigacją. Celem całego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności gazu ziemnego dla kraju. Terminal FSRU ma potencjał do pokrycia aż 30% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Realizacja tego projektu pozwoli na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego ośrodka gazowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.