Zadośćuczynienie dla Gdańska: 14 milionów złotych na upamiętnienie ofiar II Wojny Światowej

Planowane jest spożytkowanie otrzymanego przez miasto Gdańsk odszkodowania z tytułu przejęcia Westerplatte przez Skarb Państwa, finansowego zadośćuczynienia w wysokości prawie 14 milionów złotych, na cele związane z pamięcią ofiar II Wojny Światowej, w tym również ofiar cywilnych. Informacje te podała prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która wskazała na dwie szczegółowe inwestycje.

Pomimo iż miasto miało zagwarantowane odszkodowanie w przepisach specustawy, poprzedni wojewoda, Dariusz Drelich, nie wywiązał się z obowiązku jego wypłaty. W rezultacie tego zaniedbania, sprawa znalazła swój finał w sądzie, który nakazał jej finalne rozstrzygnięcie. Obowiązek ten spełniła następca Drelicha na stanowisku wojewody, Beata Rutkiewicz, która zobowiązała Muzeum II Wojny Światowej do uiszczenia należnego odszkodowania na rzecz miasta.

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, pytana o plany wykorzystania tych funduszy, miasto w dalszym ciągu oczekuje na wypłatę prawie 14 milionów złotych tytułem odszkodowania.