Wystąpienie ministra rolnictwa na spotkaniu w Przysusze – zapowiedź budowy portu zbożowego w Gdańsku

W momencie swojego znamienitego przemówienia w Przysusze, które miało miejsce tuż przed wyborami, Robert Telus, pełniący obowiązki ministra rolnictwa i rozwoju wsi, publicznie ogłosił, że Polska będzie miała swój własny port zbożowy. Podczas tego spotkania przedwyborczego z wyborcami partii Prawo i Sprawiedliwość, minister udzielił informacji, że dojdzie do porozumienia pomiędzy spółką Rolno-Spożywczą Spółką Inwestycyjną (RSSI) a Portem Gdańskim dotyczącym budowy tego obiektu.

RSSI to spółka państwowa o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, zawiązana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w październiku 2022 roku. Jej działalność polega na inwestowaniu w różnorodne projekty oraz na nabywaniu sprzedawanych firm, spółek, bądź też zorganizowanych części przedsiębiorstw czy nawet indywidualnych składników ich majątku. Po przejęciu tych aktywów, RSSI poddaje je procesowi restrukturyzacji, by następnie przywrócić im zdolność do aktywnej, efektywnej działalności na rynku.