Wspólna modlitwa gdańszczan w Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy

Środowy Dzień Wszystkich Świętych, przy ulicy 3 Maja w Gdańsku, na terenie Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy, zgromadził przedstawicieli różnych kultur i wyznań, samorządowców oraz obywateli miasta. Spotkanie miało charakter ekumeniczny i miało na celu upamiętnienie zmarłych mieszkańców tego miasta.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przywitała zgromadzonych duchownych oraz kilkadziesiąt osób, które zdecydowały się uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wyraziła swoją wdzięczność za to, że wspólnota gdańszczan co rok spotyka się w tym miejscu, aby oddać cześć tym, którzy odeszli, a którzy przyczynili się do tworzenia historii i tożsamości miasta. Słowa te wypowiedziała w trakcie swojego przemówienia.

Następnie reprezentanci różnych wyznań religijnych i związków wyznaniowych obecnych w Gdańsku odmawiali modlitwy zgodnie ze swoimi obrządkami. Każde z tych wyznań miało swojego reprezentanta, który prowadził modlitwę w intencji tych, którzy odeszli.