Wniesiono wniosek do RDOŚ w Gdańsku o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Człuchowa

Do gdańskiego oddziału Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) wpłynął wniosek o wydanie decyzji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych (DŚU) dla projektu budowy obwodnicy miasta Człuchów, stanowiącej część dróg krajowych DK22 i DK25. Jest to drugie przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na terenie województwa pomorskiego.

Z wnioskiem o wydanie opisanej decyzji, dołączono kartę informacyjną projektu. Dokument ten jest kluczowym elementem procedury oceny wpływu danej inwestycji na środowisko naturalne. Procedura ta jest zawsze przeprowadzana przez RDOŚ przed wydaniem każdej decyzji środowiskowej. Karta zawiera szczegółowe prognozy dotyczące wpływu budowy obwodnicy Człuchowa na różne aspekty środowiska, takie jak poziom hałasu, stopień zanieczyszczenia powietrza oraz jakość wód w okolicy. Ponadto, uwzględnia ona także potencjalny wpływ inwestycji na inne elementy środowiska, takie jak flora, fauna, klimat, krajobraz, a także zdrowie i codzienne życie lokalnej społeczności.

Wnioskodawcy wskazali również na takie aspekty jak planowane lokalizacje oraz specyfikację przejść dla zwierząt, środki ochrony przed hałasem, urządzenia do ochrony wód, planowane zasady nasadzeń roślinności czy zakres nadzoru przyrodniczego. Każda osoba zainteresowana wpływem planowanej obwodnicy na otaczające ją środowisko, ma możliwość zapoznania się z powyższymi dokumentami w trakcie tzw. konsultacji społecznych. Są one organizowane przez RDOŚ w Gdańsku podczas całego procesu wydawania decyzji środowiskowej.