Szczątki radzieckiego czołgu znalezione w Parku Nadmorskim w Gdańsku

Jeden z mieszkańców Gdańska podczas spaceru w Parku Nadmorskim trafił na niecodzienne znalezisko. Spod ziemi wyglądały szczątki radzieckiego czołgu T-34. Wkrótce na miejscu pojawili się członkowie fundacji „Latebra”, którzy zajęli się wydobywaniem części dawnej maszyny wojennej.

Czołg znajdował się metr od ścieżki dla pieszych

Przedstawiciele fundacji „Latebra” pracują obecnie nad częściami starego radzieckiego czołgu T-34, które zostały odkryte przez mieszkańca Gdańska. Mężczyzna spostrzegł szczątki czołgu zaledwie metr od ścieżki dla pieszych w Parku Nadmorskim. Teraz zajmują się nimi profesjonaliści. Szczątki radzieckiego czołgu są dowodem na to, że w czasie II Wojny Światowej w tym spokojnym obecnie miejscu toczyły się dramatyczne walki. Członkowie stowarzyszenia pracują przy wsparciu archeologów. Jak utrzymują, podobne znaleziska znajdowane są coraz rzadziej, od wojny minęło już wiele lat. Gdy prace na terenie Parku Nadmorskiego zostaną zakończone, wykopanymi częściami czołgu zajmie się konserwator zabytków. To on zdecyduje, co dalej stanie się z zabytkiem.