Świadczenia z ZUS za opiekę nad dzieckiem na kwarantannie

ZUS przewiduje prawo dla zasiłku w przypadku gdy osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym musi opiekować się chorym dzieckiem. Z tego rodzaju zasiłku korzystało i korzysta wielu rodziców. Jednak co w przypadku, gdy szkoła dziecka zostaje zamknięta, lub dziecko musi pozostać w izolacji? W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 również przysługuje rodzicowi zasiłek; w przypadku zamknięcia placówki edukacyjnej dziecka.

Zasiłek a kwestia kwarantanny

W sytuacji kiedy dziecko jest chore i wymaga pozostania w domu, lekarz zazwyczaj wystawia zaświadczenie dla rodzica, dzięki któremu oprócz dni wolnych przysługuje mu zasiłek opiekuńczy. Ilość dni w roku jakie można otrzymać na opiekę nad dzieckiem jest ograniczona i zależy od wieku dziecka. Rodzice dzieci do lat 14 mogą otrzymać do 60 dodatkowych dni wolnych; jeśli zaś dziecko jest w wieku powyżej 14 roku życia– ilość dni wynosi 14 dni. Jeśli rodzic ma pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku od 14 do 18 lat przysługuje mu łącznie 30 dni zwolnienia z zasiłkiem.

Już rok temu wielu rodziców zaczęło martwić się co z pociechami, które są zbyt młode na pozostanie same w domach. Na szczęście w przypadku zamknięcia placówki edukacyjnej, w której uczy się nasze dziecko; obowiązują takie same zasady jak w przypadku przyznawania opieki nad chorym dzieckiem. Dotyczy to również dzieci skierowanych do odbycia kwarantanny lub izolacji domowej.

Jeśli nasze dziecko jest w wieku do 8 roku życia, również przysługuje nam zasiłek opiekuńczy. Jeśli zajdzie konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem, na przykład na skutek zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły (czy nawet klubu dziecięcego); rodzic ma prawo pozostać w domu w celu opieki nad dzieckiem. Warunkiem jest jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki- słowo klucz to niespodziewany. W świetle prawa zamknięcie będzie rozumiane jako niespodziewane, jeśli rodzic nie miał informacji na tem temat nie wcześniej niż 7 dni. W przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje 60 wolnych dni w roku.

Dodatkowe warunki przyznawania zasiłków

Aby został przyznany zasiłek opiekuńczy musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek. Mianowicie jeśli w gospodarstwie jest inna osoba dorosła, zdolna pełnić opiekę nad dzieckiem- wtedy zasiłek nie przysługuje. Jedynym wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem, w wieku do lat 2. W takim przypadku nawet jeśli jest możliwość zapewnienia innej opieki nad maluchem- rodzicowi i tak należy się zasiłek opiekuńczy.

Warto zaznaczyć również, że maksymalna ilość dni, za które będzie wypłacony zasiłek to 60. W  przypadku opieki wyłącznie nad dzieckiem z niepełnosprawnością oraz innymi członkami rodziny w wieku do 14 roku życia limit ten maleje do 30 dni. Limity te nie sumują się, nie ma więc znaczenia ilośc dzieci lub członków rodziny pod naszą opieką.